.

..

Co je to R4M?

Ready for Matrix. Jazykový koutek 4. průmyslové revoluce. Být připraven pro digitální svět. Technologický videoseriál pro všechny, kteří se chtějí připravit na příležitosti a hrozby.

Proč Matrix?

Pro snazší představu používáme název kultovního filmu The Matrix, v kterém je prostředí hodně blízké tomu, kam nyní míříme.

Nikam se neřítíme? Jde o HOAX?

Bohužel takové tvrzení může říct pouze člověk neznalý vývoje kolem sebe. Nové technologie mění vše již dlouho a v blízké budoucnosti budou změny jen a jen přibývat!

MATRIX nám dává možnost se dobrovolně utopit v informacích

Nové technologie nám podstatně zjednodušily přístup k informacím. V některých případech to není tak dobré, jak jsme si mysleli. Jsme přesyceni daty! A lepší to nebude! Matrix si pro nás chystá informační tsunami a jak se s tím dokážeme poprat, bude na nás. Máte někdo představu? Pokud nevěříte, zkuste nastudovat všechny dostupné normy na ČSN online. U toho projektujte, montujte a revidujte. Pak shánějte zakázky. A ještě máte rodinu a musíte spát. To přece nejde zvládnout!

KNIHA: Průmysl 4.0 Výzva pro Českou republiku

Technologické změny ovlivňují chování celého světa! Zajímá vás co nás čeká? Nebo jste pouze pasivní konzument dění kolem sebe? Pro ty, kteří chtějí využít toho, co se stane, vyšla kniha popisující základní informace pro pochopení. Nebyla napsána jako bestseller a ani autogramiádu jste nepromeškali. Jde o soubor poznatků mnoha odborníků, kteří se blízké budoucnosti technologické problematice věnují podrobně. Co tato kniha obsahuje, kde ji pořídit a co se o této problematice šušká, čtěte zde.

Obsah technologického seriálu R4M:

1.)    Kdo je ten, kterého má aktivita Průmysl 4.0 zajímat? Jde o manažery nebo i dělníky? (textová podoba)

2.)    Proč jde už o čtvrtou revoluci? Jak je to s průmyslovými revolucemi které byly doposud? A v čem je tedy tato revoluce jiná?

3.)    Koho se dnes netýká změna /r/evolučního myšlení společnosti? Jde o konkrétní obory nebo o staré lidi?4.)    Odkud se vzala inciativa Průmysl 4.0? Je to výmysl „těch nahoře“ a nedává to žádný smysl?

5.)    Jakou má souvislost Průmysl 4.0 a Internet věcí? Který pojem je vnořen do kterého?

6.)    Kdo bude Průmyslu 4.0 velet? Bude existovat nějaké předsednictvo nebo to bude podobné síti internetu?

7.)    Je možné, že se budou továrny samy rozhodovat, která a co bude kdy vyrábět? Je možné, že některé například dílčí prvky mohou být vyrobeny u jiného systémového dodavatele bez subjektivního rozhodnutí člověka?

8.)    Když vznikne velká poptávka po stejné komoditě v jiném světadíle, tak to se  továrny samy přestaví na jinou výrobu v jiném, bližším místě na světě?

9.)    Just in Time, tím je dnes myšleno co jiného, než původně?

10.)    Nerozumím, proč tomu stále někdo říká revoluce. Nejde o evoluci?

11.)    O jakých 5 úrovní digitální zralosti firmy je řeč?

12.)    Jak má být zmiňovaný systém navržen, aby předvídal potřeby trhu práce a mohlo na to reagovat školství? Když dnes schopnost školství reagovat je nulová.

13.)    Jak si představit prosazování myšlenek Průmyslu 4.0 v praxi?

14.)    Jak si představit „odpovědnou podporu změny myšlení celé společnosti“? To zde již kdysi bylo …

15.)    Jak lze zaostat v připravenosti v případě Průmyslu 4.0?

16.)    Co Rusko, nezaostává?

17.)    Ten, kdo dnes podceňuje sociální sítě, nebude tím, kdo bude nepřipraven na přicházející změny?

18.)    Je slibovaný nárůst produktivity práce o 32% reálný?

19.)    Bude ten, pro koho není digitální přístup k podnikání, v budoucnu na okraji technologické společnosti?

20.)    Kdy lze očekávat IoP? Internet lidí …

21.)    Bude horizontální integrace vyžadovat sdílení dat s konkurenty?

22.)    Kdo bude v Průmyslu 4.0 komu konkurentem?

23.)    Budeme v budoucnosti všichni nosit AG brýle? Augmented Reality …

24.)    Bude i firma řízena decentralizovaně? Vymizí emoce z rozhodovacích procesů?

25.)    Sáhnou si na Big data i malé firmy? Jak si představit funkci cloudových komunit? Nepůjde o kolaboraci konkurentů?

26.)    Vysvětlete pojem myšlení inženýrské a neinženýrské komunity.

27.)    Co je to testbed a jak funguje?

28.)    Jak si správně vyložit sloveso „kolaborace“? V českém slovníku jde o spolupráci s nepřítelem. Neměli bychom si v souvislosti s novými výrazy upravit význam tohoto zažitého slovesa jinak?

29.)    Jak bude vypadat výhoda vlastnictví certifikátu „Ready for Industry 4.0“? Kdo to ocení a bude vyžadovat? O čem všem bude certifikát vypovídat? A bude se mu dát věřit? Nebo to bude další jen další papírový čert ISO 9001?

30.)    Co bude standard znalostí a dovedností v budoucnu? Co budou muset znát pracující a populace obecně jiného než dnes?

31.)    Pokud je postavení učitelů zásadním předpokladem pro generování kvalitních absolventů škol, pak je otázkou kde vzít ty správné učitele? (Budou muset mít také učitelské minimum?)

32.)    Jak rychle bude v praxi vypadat reakce školy na nová pracovní místa? Bude to otázka čtvrt století nebo jednoho roku?

33.)    Pokud se hovoří o důležitosti pěstování postojů mladých lidí k aktivitám, budou se zakládat „Mičurinské kroužky“?

34.)    Není tvrzení, že „školy musí“ příliš odvážné nebo dokonce sprosté, zvláště po tom, co vidíme za výsledky?

35.)    V kterých konkrétních směrech zůstává české VŠ za myšlenkou Průmyslu 4.0 pozadu? Je to znalostmi samotných učitelů nebo špatným školsním systémem?

36.)    V konceptu chybí pohled středoškolského učitele. Vše vypadá jako, že tu zbydou pouze VŠ.

37.)    Bude doručování drobné pošty pomocí dronu opravdu reálné? Nebude použití podobných technologií nebezpečné a neohrozí to soukromí?

38.)    Které země/ekonomiky budou mít větší výhodu? Resp. země bez nerostných surovin budou v nevýhodě nebo budou moci takový hendikep něčím vyrovnat?

39.)    Není jasné jaká definice bude pro bohaté a jaká pro chudé

40.)    Kdo má financovat medializaci Průmyslu 4.0? Nebo se „to samo“ jak je tradičně zvykem?

41.)    TAČR má vytvořit živý portál ke komunikaci? Jak může úředník vytvářet diskusi?

42.)    Inovační vouchery pro nákup firem expertního know-how? To je reálné? Jak to využít ve skutečnosti?

readyformatrix